Taxonomic Filter:

Taxa Count: 49

SCATOPSIDAE

Akorhexoza cactivora
Akorhexoza dampfi
Anapausis inermis
Apiloscatopse collaris
Apiloscatopse fattigi
Apiloscatopse styriaca
Aspistes analis
Aspistes antidaktylatus
Coboldia fuscipes
Colobostema arizonense
Colobostema spp.
Colobostema variatum
Colobostema varicorne
Ectaetia clavipes
Ectaetia spp.
Parascatopse sonorensis
Psectrosciara californica
Psectrosciara discata
Psectrosciara forcipata
Psectrosciara rossi
Psectrosciara scatopsiformis
Psectrosciara spp.
Quateiella miniscula
Quateiella quatei
Quateiella spp.
Rhegmoclema coxendix
Rhegmoclema majus
Rhegmoclema spp.
Rhegmoclema truncatum
Rhegmoclematini undet.
Rhegmoclemina bimaculata
Rhegmoclemina parvum
Rhegmoclemina scrobicollis
Rhegmoclemina spp.
Rhegmoclemina vaginata
Rhexoza grossa
Rhexoza spp.
Scatopse
Scatopse lapponica
Scatopse notata
Scatopsidae undet.
Swammerdamella albimana
Swammerdamella bispinosa
Swammerdamella brevicornis
Swammerdamella glochis
Swammerdamella marginata
Swammerdamella pusilla
Swammerdamella spp.
Swammerdamellini undet.