Taxonomic Filter:

Taxa Count: 11

POTAMOTRYGONIDAE

Disceus thayeri
Paratrygon spinatus
Potamotrygon
Potamotrygon constellata
Potamotrygon histrix
Potamotrygon magdalenae
Potamotrygon motoro
Potamotrygon reticulatus
Potamotrygon scobina
Potamotrygon sp. n.
Potamotrygon tigrina