Taxonomic Filter:

Taxa Count: 26

CYPRINIDAE

Poropuntius
Poropuntius birtwistlei
Poropuntius bolovenensis acuticeps
Poropuntius bolovenensis bolovenensis
Poropuntius bolovenensis glaridostoma
Poropuntius bolovenensis laticeps
Poropuntius chondrorhynchus
Poropuntius consternans
Poropuntius deauratus
Poropuntius genyognathus
Poropuntius hathe
Poropuntius heterolepidotus
Poropuntius kontumensis
Poropuntius kontumensis rasorius
Poropuntius krempfi
Poropuntius laoensis
Poropuntius lobocheiloides
Poropuntius malcolmi
Poropuntius margarianus
Poropuntius melanogrammus
Poropuntius opisthopterus
Poropuntius scapanognathus
Poropuntius shanensis
Poropuntius smedleyi
Poropuntius sumatranus
Poropuntius wetmorei