Dataset: CAS
Taxa: Gobionidae
Search Criteria: excluding cultivated/captive occurrences

12
Page 1, records 1-100 of 102

Ichthyology


CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio albipinnatus vladykovi
68680   1951-03-20
Czech Republic, Vincina 7, Prague II., 50.075126 14.412851

CAS-CASC:CASICH
Pseudogobio Bleeker, 1860
94505   1988-08-24
Japan, Kumamoto-ken, Midorikawa R.

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio wolterstorffi
32479Herre*, A. W.   1935-11-12
China, Zhejiang Sheng, Tsien Tang R.

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudogobio fukiensis
32481Herre*, A. W.   1935-11-12
China, Zhejiang Sheng, Tsien Tang R.

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudogobio andersoni
32485Herre*, A. W.   1935-11-12
China, Zhejiang Sheng, Tsien Tang R.

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio taeniatus
32554Herre*, A. W.   1935-11-12
China, Zhejiang Sheng, Tsien Tang R.

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
34030Herre, Albert W.   1936-11-12
China, Hong Kong, Tai Po., 22.447051 114.185554

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
32483Herre, Albert W.   1935-11-13
China, Zhejiang Sheng, Tsien Tang R.

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
32528Herre, Albert W.   1936-10-17
China, Zhejiang Sheng, Yu Hwang Temple, Chinhai Dist, Chekiang Prov.

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio argentatus
30207Lin, S. Y.   0000-00-00
China, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu, Poseh, 23.888853 106.622946

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
32816Herre, Albert W.   1936-10-18
China, Zhejiang Sheng, Funghwa R, near Ningbo; Zhejiang, China., 29.834863 121.522331

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio polytaenia
34019Herre, Albert W.   1936-10-18
China, Zhejiang Sheng, Funghwa R, near Ningbo; Zhejiang, China., 29.834863 121.522331

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudogobio Bleeker, 1860
19236Herre, Albert W.   1936-10-18
China, Zhejiang Sheng, Funghwa R, near Ningbo; Zhejiang, China., 29.834863 121.522331

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
30222Herre, Albert W.   
China, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu, Wuzhou (Wu-chou), formerly Tsang-wu., 23.466328 111.290231

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
30223Herre, Albert W.   1934-02-21
China, Guangdong, Honam I, Canton., 23.106201 113.251802

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
32815Herre, Albert W.   1936-01-07
China, Guangdong, Taam-yuen-tung, Lin-hsien Dist, Kwangtung Prov.; China.

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio polytaenia
32452Herre, Albert W.   1936-10-08
China, Zhejiang, Zhoushan Dao (Chusan) I, Dinghai, China., 30.006526 122.078421

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
32521Herre, Albert W.   1936-10-08
China, Zhejiang, Zhoushan Dao (Chusan) I.: creeks near Dinghai, 30.017303 122.100437

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
28742Herre, Albert W.   0000-00-00
China, Guangdong, Guangzhou (Canton)., 23.106405 113.236095

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudogobio productus
28730Herre, Albert W.   0000-00-00
China, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu, Wu chow (=Wu-chou or Wuzhou)., 23.466328 111.290231

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio taeniatus
40214   0000-00-00
China, Zhejiang, Near Ningpo., 29.834863 121.522331

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio taeniatus
40102Herre, Albert W.   0000-00-00
China, Zhejiang, Tsien-Tang Kiang., 30.284238 120.271912

CAS-CASC:CASICH
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
74953   
Japan, Gunma-ken, Jo-Numa (from T. Kafuku, Freshwater Fisheries Research Laboratory Fisheries Agency, Tokyo).

CAS-CASC:CASICH
Gobio gobio benacensis
58637Balma, Giovanni A. C.   1985-11-30
Italy, Piemonte Region, Torrente (stream) Malone, 1 km. upstream bridge on the road Rivarossa-Argentera (Rivarolo), Rivarossa commune, near Torino., 45.252556 7.720093

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio biwae
6273Ishikawa, C.   
Japan, Shiga-ken, Near Matsubara., 35.254042 136.013605

CAS-CASC:CASICH
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
224714Ferraris, C. J.; Chen, X.-Y.   1998-10-24
China, Yunnan Sheng, Baoshan Shi, Tengchong Market.

CAS-CASC:CASICH
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
224717Ferraris, C. J.; Chen, X.-Y.; locals   1998-11-02
China, Yunnan Sheng, Baoshan Shi, Longchuanjiang at Lianmengjie bridge., 24.894444 98.672778

CAS-CASC:CASICH
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
226037Neely, David A.; Chen, X.-Y.; Pan, X. F.; Huang, Y. F.; Min, R.   2006-04-13
China, Yunnan Sheng, Tengchong, Zizhi River about 6km upstream of Zizhi. Elev. 1978 m., 25.727861 98.599722

CAS-CASC:CASICH
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
226085Yang, Ang Cong; Pan, X. F.; Chen, X.-Y.; Neely, D. A.; et al   2006-04-27
China, Yunnan Sheng, Longling, Liang Jiao Shui River. Elev. 1519 m., 24.601889 98.675194

CAS-CASC:CASICH
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
222960Catania, D.; Poly, W.; Chen, Xiao-Yong   2003-09-15
China, Yunnan Sheng, Baoshan Shi, Longling County: Xiang Bai River, confluence with Long Chuan Jiang. from just above mouth, upstream slightly past road bridge, 24.664139 98.643417

CAS-CASC:CASICH
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
222977Catania, D.; Poly, W.; Chen, Xiao-Yong   2003-09-16
China, Yunnan Sheng, Baoshan Shi, Longling County: Liang Jiao Shui River, just outside of Long Shan Town, 24.598694 98.677806

CAS-CASC:CASICH
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
223001local fishermen (hired)   2003-09-19
China, Yunnan Sheng, Baoshan Shi, Longling County: Wan Niu River, 24.544111 98.877611

CAS-CASC:CASICH
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
223066Catania, D.; Poly, W.; Chen, Xiao-Yong   2003-09-30
China, Yunnan Sheng, Baoshan Shi, Tengchong County: Li Hua Ya River, 11.5 km from Zi Zhi (7.5 km past Shi Lin Zi Village); upstream from DC 2003-29, 25.773111 98.665583

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
22615Jordan, David S.   0000-00-00
South Korea, Suigen, Korea.

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudogobio esocinus (Temminck and Schlegel, 1846)
23633Jordan, David S.   
South Korea, Seoul., 37.513038 126.97418

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudogobio dabryi
23636Jordan, David S.   
South Korea, Seoul., 37.513038 126.97418

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudogobio rivularis
36663   
China, Hunan, China

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
36667   
China, Peking, China, 40.014944 116.292402

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
49362   
Taiwan, No other data.

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio kessleri antipai
62179before, G. ANTIPA collected   
Romania, Tulcea, at Sulina, 45.156983 29.659843

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudogobio Bleeker, 1860
19064Jordan, David S.; Snyder, John O.   0000-00-00
Japan, Shiga-ken, Lake Biwa., 35.237962 136.03898

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
7962Jordan, David S.; Snyder, John O.   0000-00-00
Japan, Osaka-fu, Osaka (Settsu = former province)., 34.779203 135.598587

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
22500Abbott, James F.   
Russia, Irkutskaya Oblast', Lake Baykal, 52.288978 104.26515

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
51043Abbott, James F.   
Russia, Irkutskaya Oblast', Lake Baykal, 52.288978 104.26515

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
57679Abbott, James F.   
Russia, Irkutskaya Oblast', Lake Baykal, 52.288978 104.26515

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio uranoscopus
21240Abbott, James F.   
Russia, Samara., 53.21493 50.123926

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudogobio labeoides
31794Gressitt, J. L.   1935-06-23
China, Hainan, Tai Pin, 19.726618 110.007866

CAS-CASC:CASICH
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
22615   
South Korea, Suigen

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio mayedae
6272Otaki, Keinosuke   
Japan, Shiga-ken, Near Karasaki., 35.048216 135.880596

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
23112Oshima, Masamitsu   
Taiwan, Bokusekikaku, Formosa, 23.466937 120.192677

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
23139Oshima, Masamitsu   
Taiwan, Nanto., 23.919187 120.691252

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
23140Oshima, Masamitsu   
Taiwan, Raupi, Formosa

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
23162Oshima, Masamitsu   
Taiwan, Rigyokutsu.

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
23158Oshima, Masamitsu   
Taiwan, Shinchiku., 24.84493 120.964365

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
23157Oshima, Masamitsu   
Taiwan, Shori.

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
23163Oshima, Masamitsu   
Taiwan, Taihoku., 25.049991 121.497459

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudogobio brevirostris
23141Oshima, Masamitsu   
Taiwan, Tamusui R.

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
23154Oshima, Masamitsu   
Taiwan, Tozen R.

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudogobio drakei
6303Drake, N. F.   
China, Tianjin Shi, Tianjin (Tien-Tsin), Hopei Dist., 39.112458 117.219871

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudogobio drakei
6304Drake, N. F.   
China, Tianjin Shi, Tianjin (Tien-Tsin), Hopei Dist., 39.112458 117.219871

CAS-CASC:CASICH
Gobio albipinnatus vladykovi
22955Banarescu, P.   1960-10-10
Romania, Timis R, Romania, 45.645663 21.175821

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio albipinnatus vladykovi
62188Banarescu, P.   1962-09-11
Romania, riv. at Sag, nr. Timisoara, Banat, 45.645728 21.175812

CAS-CASC:CASICH
Gobio gobio obtusirostris
22957Banarescu, P.   1961-10-15
Romania, Beretau R, Romania, 47.338726 22.331321

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio kessleri kessleri
62185Banarescu, P.   1962-09-18
Romania, at Rosior-Bihor, Romanian-Hungarian border., 47.253628 21.949575

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio albipinnatus vladykovi
62189Banarescu, P.   1962-09-19
Romania, W. Romania, at Marghita., 47.338754 22.331434

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio kessleri antipai
62180Banarescu, P.   1962-06-01
Romania, nr. Odobesti, S Moldavia, 45.762161 27.042726

CAS-CASC:CASICH
Gobio gobio obtusirostris
22958Banarescu, P.   1961-10-21
Romania, Suceava R, Romania, 47.671433 26.250778

CAS-CASC:CASICH
Gobio kessleri kessleri
22962Banarescu, P.   1961-10-21
Romania, Suceava R, Romania, 47.671433 26.250778

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio gobio obtusirostris
62178Banarescu, P.   1962-09-22
Romania, at Satu-Mare, NW Romania, 47.786836 22.876904

CAS-CASC:CASICH
Gobio kessleri antipai
22959Banarescu, P.   1961-10-22
Romania, Milcov R. at Folcsani, S Moldavia, Romania, 45.667729 27.164843

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio kessleri antipai
62181Banarescu, P.   1961-10-22
Romania, Milcov R. at Folcsani, S Moldavia, Romania, 45.667729 27.164843

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio gobio obtusirostris
62187Banarescu, P.   1962-09-26
Romania, riv. at Blaj, Transylvania, 46.170873 23.921856

CAS-CASC:CASICH
Gobio uranoscopus frici
22964Banarescu, P.   1961-09-27
Romania, Nera R, Romania, 44.884895 21.566719

CAS-CASC:CASICH
Gobio uranoscopus frici
23438Banarescu, P.   1962-09-03
Romania, riv. at Baile-Herculane, Banat, 44.876696 22.412425

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio uranoscopus frici
62186Banarescu, P.   1962-09-03
Romania, riv. at Baile-Herculane, Banat, 44.876696 22.412425

CAS-CASC:CASICH
Gobio gobio obtusirostris
22956Banarescu, P.   1961-10-04
Romania, Timis R, Romania, 45.645663 21.175821

CAS-CASC:CASICH
Gobio kessleri banaticus
22960Banarescu, P.   1961-10-04
Romania, Timis R, Romania, 45.645663 21.175821

CAS-CASC:CASICH
Gobio gobio obtusirostris
23456Banarescu, P.   1963-09-05
Romania, R. Tur at Turulung, NE of Satu-Mare, Romania, 47.928919 23.084814

CAS-CASC:CASICH
Gobio kessleri kessleri x*
22963Banarescu, P.   1960-11-05
Romania, Arges R, Romania, 44.094478 26.631514

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio kessleri banaticus
62183Banarescu, P.   1962-09-06
Romania, at Urseni, nr. Timisoara, Banat., 45.678435 21.301527

CAS-CASC:CASICH
Gobio albipinnatus vladykovi
23457Banarescu, P.   1963-09-06
Romania, R. Tur at Turulung, NE of Satu-Mare, Romania, 47.928919 23.084814

CAS-CASC:CASICH
Gobio kessleri banaticus
22961Banarescu, P.   1961-10-07
Romania, Timis R, Romania, 45.645663 21.175821

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio kessleri kessleri x*
62184Banarescu, P.   1958-11-09
Romania, nr. Strehaia, Romania, 44.642192 23.200901

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio kessleri banaticus
62182Banarescu, Petru M.   0000-00-00
Romania, Judetul Timis, between Albina & Sag, near Timisoara, Banat, 45.678464 21.301258

CAS-CASC:CASICH
Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
77586Lawson, Robin   1991-09-17
United Kingdom, England, Sails Beck., 53.943949 -0.870274

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
18253Kuhne, Victor   
Taiwan, Polisia.

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
18249Kuhne, Victor   
Taiwan, Ako., 22.749986 120.454445

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
18250Kuhne, Victor   
Taiwan, Ako., 22.749986 120.454445

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio fluviatilis
2597Paris Museum   
France, NORTH OF FRANCE

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudogobio esocinus (Temminck and Schlegel, 1846)
6238Otaki, Keinosuke   
Japan, Japan

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parvus
6240Otaki, Keinosuke   
Japan, Biwa Ko

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Gobio fluviatilis
6384Moreau, Emile   
France, MARCHE DE PARIS

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudogobio sinensis
6440Drake, N. F.   
China, Tianjin Shi, Tientsin (Tianjin), Hopei Dist., 39.112458 117.219871

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
7341Jordan, David S.; Snyder, John O.   
Japan, KURUME, 33.332478 130.512708

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudogobio esocinus (Temminck and Schlegel, 1846)
7347Jordan, David S.; Snyder, John O.   
Japan, Shiga-ken, Lake Biwa at Matsubara(former province of Omi), 35.254042 136.013605

CAS-CASC:CASSU(ICH)
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846)
7362Jordan, David S.; Snyder, John O.   
Japan, Tsuchiura, Japan, 36.097989 140.195163

CAS-CASC:CASICH
Pseudogobio esocinus (Temminck and Schlegel, 1846)
23341Croker; Terazaki   
Japan, Japan

CAS-CASC:CASICH
Gobio kessleri banaticus
48117Banarescu, P. M.   
Romania, Timis River bet. Albina Urseni & Sag, near Timisoara, Banat region., 45.678464 21.301258

CAS-CASC:CASICH
Pseudogobio chaoi
501Shaw; Tsen-Hwang; et al   
China, Jiangsu Sheng, At Nanjing (Nanking)., 32.106464 118.739669

CAS-CASC:CASICH
Gobio fluviatilis
74836   
France, Seine River;from Paris Museum (Nos. 38069 38078 38084 & 38114)


12
Page 1, records 1-100 of 102


Google Map

Google Maps is a web mapping service provided by Google that features a map that users can pan (by dragging the mouse) and zoom (by using the mouse wheel). Collection points are displayed as colored markers that when clicked on, displays the full information for that collection. When multiple species are queried (separated by semi-colons), different colored markers denote each individual species.

Google Earth (KML)

This creates an KML file that can be opened in the Google Earth mapping application. Note that you must have Google Earth installed on your computer to make use of this option.