Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Acanthopterygii
                    Scorpaeniformes
                           [Dactylopteriformes]
                      Scorpaenoidei
                             [Congiopodoidei]
                            Aploactinidae
                                     Acanthosphex
                                             Acanthosphex leurynnis
                                     Adventor
                                             Adventor elongatus
                                     Aploactisoma
                                             Aploactisoma milesii
                                     Bathyaploactis
                                           [Karumba]
                                             Bathyaploactis curtisensis
                                                   [Bathyaploactis curtisiensis]
                                             Bathyaploactis ornatissima
                                     Coccotropsis
                                             Coccotropsis gymnoderma
                                     Cocotropus
                                             Cocotropus altipinnis
                                             Cocotropus dermacanthus
                                             Cocotropus echinatus
                                             Cocotropus keramaensis
                                             Cocotropus larvatus
                                             Cocotropus masudai
                                             Cocotropus microps
                                             Cocotropus monacanthus
                                                   [Coccotropsis monacanthus]
                                             Cocotropus richeri
                                             Cocotropus roseomaculatus
                                             Cocotropus roseus
                                             Cocotropus steinitzi
                                     Erisphex
                                             Erisphex aniarus
                                             Erisphex philippinus
                                             Erisphex pottii
                                             Erisphex simplex
                                     Kanekonia
                                             Kanekonia florida
                                             Kanekonia pelta
                                             Kanekonia queenslandica
                                     Matsubarichthys
                                             Matsubarichthys inusitatus
                                     Neoaploactis
                                             Neoaploactis tridorsalis
                                     Paraploactis
                                           [Aniculerosa]
                                             Paraploactis hongkongiensis
                                             Paraploactis intonsa
                                             Paraploactis kagoshimensis
                                             Paraploactis obbesi
                                             Paraploactis pulvinus
                                             Paraploactis taprobanensis
                                                   [Aniculerosa taprobanensis]
                                             Paraploactis trachyderma
                                     Peristrominous
                                             Peristrominous dolosus
                                     Prosoproctus
                                             Prosoproctus pataecus
                                     Pseudopataecus
                                             Pseudopataecus taenianotus
                                     Ptarmus
                                             Ptarmus gallus
                                             Ptarmus jubatus
                                     Sthenopus
                                             Sthenopus mollis
                                     Xenaploactis
                                             Xenaploactis anopta
                                             Xenaploactis asperrima
                                             Xenaploactis cautes