Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
      Arthropoda
            Insecta
                    Hymenoptera
                      Apocrita
                        Aculeata
                          Chrysidoidea
                                 [Bethyloidea]
                            Chrysididae
                              Amiseginae
                                     Adelphe
                                             Adelphe paradoxa
                                     Amisega
                                             Amisega chiapana
                                             Amisega flavicrus
                                             Amisega kahlii
                                     Anachrysis
                                             Anachrysis paradoxa
                                     Argochrysis
                                             Argochrysis armilla
                                             Argochrysis excelsior
                                             Argochrysis inornata
                                             Argochrysis litura
                                             Argochrysis mesillae
                                             Argochrysis toralis
                                             Argochrysis trochilus
                                             Argochrysis viroris
                                     Caenochrysis
                                             Caenochrysis deversor
                                             Caenochrysis doriae
                                             Caenochrysis sayi
                                     Ceratochrysis
                                             Ceratochrysis antyga
                                             Ceratochrysis cavicantha
                                             Ceratochrysis collega
                                             Ceratochrysis crossata
                                             Ceratochrysis cyanosoma
                                             Ceratochrysis declinis
                                             Ceratochrysis fusilis
                                             Ceratochrysis nearctica
                                             Ceratochrysis perpulchra
                                             Ceratochrysis sierrae
                                             Ceratochrysis thysana
                                             Ceratochrysis trachypleura
                              Chrysidinae
                                     Chrysis
                                             Chrysis angolensis
                                             Chrysis anomala
                                             Chrysis antennalis
                                             Chrysis astralia
                                             Chrysis cembricola
                                             Chrysis clara
                                             Chrysis coerulans
                                             Chrysis coloradica
                                             Chrysis derivata
                                             Chrysis dilutipennis
                                             Chrysis dorsalis
                                             Chrysis dugesi
                                             Chrysis florissanticola
                                             Chrysis inaequidens
                                             Chrysis inflata
                                             Chrysis irwini
                                             Chrysis lauta
                                             Chrysis lucifera
                                             Chrysis montana
                                             Chrysis nasiclypeata
                                             Chrysis near
                                             Chrysis nitidula
                                             Chrysis parkeri
                                             Chrysis pattoni
                                             Chrysis pellucidula
                                             Chrysis propria
                                             Chrysis rivalis
                                             Chrysis rossi
                                             Chrysis scitula
                                             Chrysis serrata
                                             Chrysis severa
                                             Chrysis snowi
                                             Chrysis sublauta
                                             Chrysis tenuicornis
                                             Chrysis tripartita
                                             Chrysis tularensis
                                             Chrysis vagabunda
                                             Chrysis venusta
                                             Chrysis venustella
                                             Chrysis vibex
                                             Chrysis wasbaueri
                                             Chrysis xerophila
                                     Chrysura
                                             Chrysura boharti
                                             Chrysura densa
                                             Chrysura inusitata
                                             Chrysura kyrae
                                             Chrysura pacifica
                                             Chrysura sagmatis
                                             Chrysura smaragdicolor
                                     Chrysurissa
                                             Chrysurissa densa
                                     Cleptes
                                             Cleptes alienus
                                             Cleptes purpuratus
                                             Cleptes speciosus
                                     Cornuchrysis
                                             Cornuchrysis breviapicalis
                                             Cornuchrysis irwinrossi
                                     Elampus
                                             Elampus marginatus
                                             Elampus nitidus
                                             Elampus versicolor
                                             Elampus viridicyaneus
                                     Exopapua
                                             Exopapua nupela
                                     Hedychreides
                                             Hedychreides mirum
                                     Hedychridium
                                             Hedychridium amabile
                                             Hedychridium arietinum
                                             Hedychridium bilobatum
                                             Hedychridium chamaeum
                                             Hedychridium cornutum
                                             Hedychridium coruscum
                                             Hedychridium crassum
                                             Hedychridium crebrum
                                             Hedychridium dimidiatum
                                             Hedychridium duplospinum
                                             Hedychridium fletcheri
                                             Hedychridium frontis
                                             Hedychridium frugale
                                             Hedychridium gemmatum
                                             Hedychridium leucostigma
                                             Hedychridium lividum
                                             Hedychridium maricopae
                                             Hedychridium menkei
                                             Hedychridium milleri
                                             Hedychridium mirabile
                                             Hedychridium paulum
                                             Hedychridium politum
                                             Hedychridium rasile
                                             Hedychridium solierellae
                                     Hedychrum
                                             Hedychrum boharti
                                             Hedychrum brevipilosum
                                             Hedychrum brevitempum
                                             Hedychrum confusum
                                             Hedychrum dentibasale
                                             Hedychrum indifferentum
                                             Hedychrum montanum
                                             Hedychrum nigropilosum
                                             Hedychrum parvum
                                             Hedychrum sexmaculatum
                                             Hedychrum speculum
                                             Hedychrum spiloventer
                                     Holopyga
                                             Holopyga horus
                                             Holopyga ventralis
                                     Microchridium
                                             Microchridium minutum
                                     Omalis
                                             Omalis aenus
                                     Omalus
                                             Omalus aenus
                                             Omalus butleri
                                             Omalus downeyi
                                             Omalus glomeratus
                                             Omalus granti
                                             Omalus iridescemsns
                                             Omalus krombeini
                                             Omalus macswaini
                                             Omalus telfordi
                                             Omalus trilobatus
                                     Parnopes
                                             Parnopes borregoensis
                                             Parnopes edwardsii
                                             Parnopes fulvicornis
                                Parnopini
                                     Philoctetes
                                             Philoctetes downeyi
                                             Philoctetes granti
                                             Philoctetes plicatus
                                             Philoctetes telfordi
                                             Philoctetes variatus
                                     Pleurochrysis
                                             Pleurochrysis sur
                                     Praestochrysis
                                             Praestochrysis dentica
                                             Praestochrysis leechi
                                     Pseudolopyga
                                             Pseudolopyga taylori
                                     Pseudomalus
                                             Pseudomalus janus
                                             Pseudomalus purpuratus
                                             Pseudomalus speculum
                                             Pseudomalus trilobatus
                                     Trichrysis
                                             Trichrysis hexapholis