Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Ostariophysi
                    Siluriformes
                           [Nematognathi]
                            Clariidae
                                     Bathyclarias
                                             Bathyclarias atribranchus
                                             Bathyclarias euryodon
                                             Bathyclarias filicibarbis
                                             Bathyclarias foveolatus
                                             Bathyclarias gigas
                                             Bathyclarias ilesi
                                             Bathyclarias longibarbis
                                             Bathyclarias nyasensis
                                                   [Dinotopterus jacksoni]
                                             Bathyclarias rotundifrons
                                             Bathyclarias worthingtoni
                                     Channallabes
                                             Channallabes apus
                                     Clariallabes
                                             Clariallabes attemsi
                                             Clariallabes brevibarbis
                                             Clariallabes centralis
                                             Clariallabes dumerilii
                                             Clariallabes heterocephalus
                                             Clariallabes laticeps
                                             Clariallabes longicauda
                                             Clariallabes manyangae
                                             Clariallabes melas
                                             Clariallabes mutsindoziensis
                                             Clariallabes petricola
                                             Clariallabes pietschmanni
                                             Clariallabes platyprosopos
                                             Clariallabes simeonsi
                                             Clariallabes uelensis
                                             Clariallabes variabilis
                                     Clarias
                                             Clarias abbreviatus
                                             Clarias agboyiensis
                                             Clarias albopunctatus
                                             Clarias alluaudi
                                             Clarias anfractus
                                             Clarias angolensis
                                             Clarias anguillaris
                                             Clarias batrachus
                                                   [Silurus batrachus]
                                             Clarias batu
                                             Clarias brachysoma
                                                   [Clarias teysmanni brachysoma]
                                             Clarias buettikoferi
                                             Clarias buthupogon
                                             Clarias camerunensis
                                             Clarias cavernicola
                                             Clarias dhonti
                                             Clarias dussumieri
                                             Clarias ebriensis
                                             Clarias engelseni
                                             Clarias fuscus
                                             Clarias gabonensis
                                             Clarias gariepinus
                                                   [Clarias lazera]
                                             Clarias hilli
                                             Clarias insolitus
                                             Clarias intermedius
                                             Clarias jaensis
                                             Clarias kapuasensis
                                             Clarias laeviceps
                                             Clarias leiacanthus
                                                   [Clarias teysmanni teysmanni]
                                                   [Clarias teysmanni]
                                             Clarias liocephalus
                                             Clarias longior
                                             Clarias maclareni
                                             Clarias macrocephalus
                                             Clarias macromystax
                                             Clarias meladerma
                                             Clarias microstomus
                                             Clarias nebulosus
                                             Clarias ngamensis
                                             Clarias nieuhofii
                                             Clarias nigricans
                                             Clarias nigromarmoratus
                                             Clarias olivaceus
                                             Clarias pachynema
                                             Clarias planiceps
                                             Clarias platycephalus
                                             Clarias pseudoleiacanthus
                                             Clarias pseudonieuhofii
                                             Clarias salae
                                             Clarias stappersii
                                             Clarias submarginatus
                                             Clarias sulcatus
                                             Clarias theodorae
                                             Clarias werneri
                                     Dinotopterus
                                             Dinotopterus cunningtoni
                                     Dolichallabes
                                             Dolichallabes microphthalmus
                                     Encheloclarias
                                             Encheloclarias baculum
                                             Encheloclarias curtisoma
                                             Encheloclarias kelioides
                                             Encheloclarias prolatus
                                             Encheloclarias tapeinopterus
                                             Encheloclarias velatus
                                     Gymnallabes
                                             Gymnallabes alvarezi
                                             Gymnallabes nops
                                             Gymnallabes typus
                                     Heterobranchus
                                             Heterobranchus bidorsalis
                                             Heterobranchus boulengeri
                                             Heterobranchus isopterus
                                             Heterobranchus longifilis
                                     Horaglanis
                                             Horaglanis alikunhii
                                             Horaglanis krishnai
                                     Platyallabes
                                             Platyallabes tihoni
                                     Platyclarias
                                             Platyclarias machadoi
                                     Tanganikallabes
                                             Tanganikallabes mortiauxi
                                     Uegitglanis
                                             Uegitglanis zammaranoi
                                     Xenoclarias
                                             Xenoclarias eupogon