Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Ostariophysi
                    Cypriniformes
                           [Cyprinoidei]
                          Cobitoidea
                            Cobitidae
                              Botiinae
                                     Botia
                                           [Hymenophysa]
                                           [Hymenphysa]
                                             Botia almorhae
                                             Botia birdi
                                             Botia dario
                                             Botia dayi
                                             Botia histrionica
                                             Botia javedi
                                             Botia kubotai
                                             Botia lohachata
                                             Botia macrolineata
                                             Botia modesta
                                             Botia rostrata
                                             Botia striata
                                     Chromobotia
                                             Chromobotia macracanthus
                                                   [Botia macracanthus]
                                     Leptobotia
                                             Leptobotia curta
                                                   [Botia curta]
                                                   [Hymenophysa curta]
                                                   [Hymenphysa curta]
                                             Leptobotia elongata
                                             Leptobotia flavolineata
                                             Leptobotia guilinensis
                                             Leptobotia hengyangensis
                                             Leptobotia mantschurica
                                             Leptobotia microphthalma
                                             Leptobotia orientalis
                                             Leptobotia pellegrini
                                             Leptobotia posterodorsalis
                                             Leptobotia rubrilabris
                                                   [Parabotia rubrilabris]
                                             Leptobotia taeniops
                                             Leptobotia tchangi
                                             Leptobotia tientainensis
                                                   [Leptobotia hansuiensis]
                                             Leptobotia zebra
                                     Parabotia
                                             Parabotia banarescui
                                             Parabotia bimaculata
                                             Parabotia dubia
                                             Parabotia fasciata
                                             Parabotia lijiangensis
                                             Parabotia maculosa
                                             Parabotia parva
                                     Sinibotia
                                             Sinibotia longiventralis
                                             Sinibotia pulchra
                                             Sinibotia reevesae
                                             Sinibotia robusta
                                             Sinibotia superciliaris
                                     Syncrossus
                                             Syncrossus beauforti
                                                   [Botia beauforti]
                                             Syncrossus berdmorei
                                             Syncrossus helodes
                                             Syncrossus hymenophysa
                                                   [Botia hymenophysa]
                                             Syncrossus reversa
                                     Yasuhikotakia
                                             Yasuhikotakia caudipunctata
                                             Yasuhikotakia eos
                                             Yasuhikotakia lecontei
                                                   [Botia lecontei]
                                             Yasuhikotakia longidorsalis
                                             Yasuhikotakia morleti
                                                   [Botia horae]
                                                   [Botia morleti]
                                             Yasuhikotakia nigrolineata
                                             Yasuhikotakia pulchripinnis
                                             Yasuhikotakia sidthimunki
                                                   [Botia sidthimunki]
                                             Yasuhikotakia splendida
                              Cobitinae
                                     Acanthopsoides
                                             Acanthopsoides delphax
                                             Acanthopsoides gracilentus
                                             Acanthopsoides gracilis
                                             Acanthopsoides hapalias
                                             Acanthopsoides molobrion
                                             Acanthopsoides robertsi
                                     Acantopsis
                                             Acantopsis arenae
                                             Acantopsis choirorhynchos
                                             Acantopsis dialuzona
                                             Acantopsis octoactinotos
                                             Acantopsis thiemmedhi
                                     Cobitis
                                           [Acantophthalmus]
                                             Cobitis albicoloris
                                             Cobitis arachthosensis
                                             Cobitis battalgili
                                             Cobitis bilineata
                                             Cobitis bilseli
                                             Cobitis biwae
                                             Cobitis calderoni
                                             Cobitis choii
                                             Cobitis dolichorhynchus
                                             Cobitis elazigensis
                                             Cobitis elongata
                                             Cobitis elongatoides
                                             Cobitis fahirae
                                             Cobitis hangkugensis
                                             Cobitis hellenica
                                             Cobitis kellei
                                             Cobitis laoensis
                                             Cobitis lebedevi
                                             Cobitis levantina
                                             Cobitis linea
                                             Cobitis lutheri
                                             Cobitis macrostigma
                                             Cobitis maroccana
                                             Cobitis matsubarai
                                             Cobitis megaspila
                                             Cobitis melanoleuca
                                             Cobitis meridionalis
                                             Cobitis misgurnoides
                                             Cobitis pacifica
                                             Cobitis paludica
                                             Cobitis puncticulata
                                             Cobitis punctilineata
                                             Cobitis rhodopensis
                                             Cobitis rossomeridionalis
                                             Cobitis satunini
                                             Cobitis simplicispina
                                             Cobitis sinensis
                                             Cobitis splendens
                                             Cobitis stephanidisi
                                             Cobitis striata
                                             Cobitis strumicae
                                             Cobitis taenia
                                             Cobitis takatsuensis
                                             Cobitis tanaitica
                                             Cobitis tetralineata
                                             Cobitis trichonica
                                             Cobitis turcica
                                             Cobitis vardarensis
                                             Cobitis vettonica
                                     Enobarbichthys
                                             Enobarbichthys maculatus
                                     Iksookimia
                                             Iksookimia hugowolfeldi
                                             Iksookimia koreensis
                                             Iksookimia longicorpa
                                             Iksookimia pumila
                                             Iksookimia yongdokensis
                                     Kichulchoia
                                             Kichulchoia brevifasciata
                                     Koreocobitis
                                             Koreocobitis naktongensis
                                             Koreocobitis rotundicaudata
                                     Kottelatlimia
                                             Kottelatlimia katik
                                             Kottelatlimia pristes
                                     Lepidocephalichthys
                                             Lepidocephalichthys annandalei
                                             Lepidocephalichthys arunachalensis
                                             Lepidocephalichthys berdmorei
                                                   [Lepidocephalus berdmorei]
                                             Lepidocephalichthys birmanicus
                                             Lepidocephalichthys furcatus
                                             Lepidocephalichthys goalparensis
                                             Lepidocephalichthys guntea
                                                   [Lepidocephalus guntea]
                                             Lepidocephalichthys hasselti
                                             Lepidocephalichthys irrorata
                                             Lepidocephalichthys jonklaasi
                                             Lepidocephalichthys lorentzi
                                             Lepidocephalichthys manipurensis
                                             Lepidocephalichthys menoni
                                                   [Lepidocephalus caudofurcatus]
                                                   [Lepidocephalus menoni]
                                             Lepidocephalichthys micropogon
                                             Lepidocephalichthys sandakanensis
                                             Lepidocephalichthys tomaculum
                                     Lepidocephalus
                                             Lepidocephalus coromandelensis
                                             Lepidocephalus macrochir
                                             Lepidocephalus spectrum
                                             Lepidocephalus thermalis
                                     Misgurnus
                                             Misgurnus anguillicaudatus
                                             Misgurnus buphoensis
                                             Misgurnus fossilis
                                             Misgurnus mizolepis
                                             Misgurnus mohoity
                                                   [Misgurnus bipartitus]
                                                   [Misgurnus erikssoni]
                                             Misgurnus nikolskyi
                                             Misgurnus tonkinensis
                                     Neoeucirrhichthys
                                             Neoeucirrhichthys maydelli
                                     Niwaella
                                             Niwaella delicata
                                             Niwaella laterimaculata
                                             Niwaella multifasciata
                                     Pangio
                                           [Eucirrhichthys]
                                             Pangio agma
                                             Pangio alcoides
                                             Pangio alternans
                                             Pangio anguillaris
                                             Pangio borneensis
                                             Pangio cuneovirgata
                                             Pangio doriae
                                             Pangio filinaris
                                             Pangio fusca
                                             Pangio goaensis
                                             Pangio incognito
                                             Pangio kuhlii
                                                   [Pangio kuhli]
                                             Pangio longipinnis
                                             Pangio malayana
                                             Pangio mariarum
                                             Pangio muraeniformis
                                             Pangio myersi
                                             Pangio oblonga
                                                   [Pangio javanicus]
                                             Pangio pangia
                                             Pangio piperata
                                             Pangio pulla
                                             Pangio robiginosa
                                             Pangio semicincta
                                                   [Pangio semicinctus]
                                             Pangio shelfordii
                                                   [Pangio shelfordi]
                                             Pangio superba
                                     Paralepidocephalus
                                             Paralepidocephalus yui
                                     Paramisgurnus
                                             Paramisgurnus dabryanus
                                     Protocobitis
                                             Protocobitis typhlops
                                     Sabanejewia
                                             Sabanejewia aurata
                                                   [Cobitis aurata]
                                             Sabanejewia bulgarica
                                             Sabanejewia caspia
                                             Sabanejewia caucasica
                                             Sabanejewia larvata
                                             Sabanejewia romanica
                                     Serpenticobitis
                                             Serpenticobitis cingulata
                                             Serpenticobitis octozona
                                             Serpenticobitis zonata
                                     Somileptus
                                             Somileptus gongota