Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Ostariophysi
                    Siluriformes
                           [Nematognathi]
                            Diplomystidae
                                     Diplomystes
                                           [Olivaichthys]
                                             Diplomystes camposensis
                                             Diplomystes chilensis
                                             Diplomystes cuyanus
                                             Diplomystes mesembrinus
                                             Diplomystes nahuelbutaensis
                                             Diplomystes viedmensis
                                                   [Olivaichthys viedmensis]