Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
      Arthropoda
            Insecta
                    Siphonaptera
                            Hystrichopsyllidae
                                     Adoratopsylla NA NA
                                     Anomiopsyllus NA NA
                                     Atheropsylla NA NA
                                     Atyphloceras NA NA
                                     Catallagia
                                             Catallagia arizonae NA
                                             Catallagia borealis NA
                                             Catallagia calisheri NA
                                             Catallagia chamberlini NA
                                             Catallagia charlottensis NA
                                             Catallagia dacenkoi
                                               Catallagia dacenkoi fulleri
                                             Catallagia dacenkoi NA
                                             Catallagia decipiens NA
                                             Catallagia duffneri NA
                                             Catallagia fetisovi NA
                                             Catallagia ioffi NA
                                             Catallagia jellisoni NA
                                             Catallagia luski
                                             Catallagia luski NA
                                             Catallagia mathesoni NA
                                             Catallagia moneris NA
                                             Catallagia motei NA
                                             Catallagia neweyi NA
                                             Catallagia onaga NA
                                             Catallagia rutherford NA
                                             Catallagia sculleni
                                               Catallagia sculleni chamberlini
                                               Catallagia sculleni sculleni
                                             Catallagia sculleni NA
                                             Catallagia striata NA
                                             Catallagia vonbloekeri NA
                                             Catallagia wymani NA
                                     Catallagia NA NA
                                     Corypsylla NA NA
                                     Corypsylloides NA NA
                                     Ctenophthalmus NA NA
                                     Dinopsyllus NA NA
                                     Doratopsylla NA NA
                                     Epitedia NA NA
                                     Evansipsylla NA NA
                                     Genoneopsylla NA NA
                                     Hystrichopsylla NA NA
                              Hystrichopsyllinae
                                     Atyphoceras
                                             Atyphoceras NA
                                               Atyphoceras NA felix
                                     Hystroceras
                                     Listropsylla NA NA
                                     Megarthroglossus NA NA
                                     Meringis NA NA
                                     Miochaeta NA NA
                                     Nearctopsylla NA NA
                                     Neopsylla NA NA
                                     Palaeopsylla NA NA
                                     Phalacropsylla NA NA
                                     Phaneris NA NA
                                     Rhadinopsylla NA NA
                                     Saphiopsylla NA NA
                                     Stenistomera NA NA
                                     Stenoponia NA NA
                                     Strepsylla NA NA
                                     Trichopsylloides NA NA