Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Ostariophysi
                    Siluriformes
                           [Nematognathi]
                            Ictaluridae
                                   [Ameiuridae]
                                     Ameiurus
                                             Ameiurus brunneus
                                                   [Ictalurus brunneus]
                                             Ameiurus catus
                                                   [Ictalurus catus]
                                             Ameiurus melas
                                                   [Ictalurus melas]
                                             Ameiurus natalis
                                                   [Ictalurus natalis]
                                             Ameiurus nebulosus
                                                   [Ictalurus nebulosus]
                                             Ameiurus platycephalus
                                                   [Ictalurus platycephalus]
                                             Ameiurus serracanthus
                                                   [Ictalurus serracanthus]
                                     Ictalurus
                                             Ictalurus australis
                                             Ictalurus balsanus
                                             Ictalurus dugesii
                                             Ictalurus furcatus
                                             Ictalurus lupus
                                             Ictalurus meridionalis
                                             Ictalurus mexicanus
                                             Ictalurus ochoterenai
                                             Ictalurus pricei
                                             Ictalurus punctatus
                                                   [Silurus punctatus]
                                     Noturus
                                             Noturus albater
                                             Noturus baileyi
                                             Noturus elegans
                                             Noturus eleutherus
                                             Noturus exilis
                                             Noturus flavater
                                             Noturus flavipinnis
                                             Noturus flavus
                                             Noturus funebris
                                             Noturus furiosus
                                             Noturus gilberti
                                             Noturus gladiator
                                             Noturus gyrinus
                                             Noturus hildebrandi
                                             Noturus insignis
                                             Noturus lachneri
                                             Noturus leptacanthus
                                             Noturus miurus
                                             Noturus munitus
                                             Noturus nocturnus
                                             Noturus phaeus
                                             Noturus placidus
                                             Noturus stanauli
                                             Noturus stigmosus
                                             Noturus taylori
                                             Noturus trautmani
                                     Prietella
                                             Prietella lundbergi
                                             Prietella phreatophila
                                     Pylodictis
                                             Pylodictis olivaris
                                     Satan
                                             Satan eurystomus
                                     Trogloglanis
                                             Trogloglanis pattersoni