Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Ostariophysi
                    Siluriformes
                           [Nematognathi]
                            Malapteruridae
                                     Malapterurus
                                             Malapterurus beninensis
                                             Malapterurus cavalliensis
                                             Malapterurus electricus
                                                   [Silurus electricus]
                                             Malapterurus leonensis
                                             Malapterurus melanochir
                                             Malapterurus microstoma
                                             Malapterurus minjiriya
                                             Malapterurus monsembeensis
                                             Malapterurus occidentalis
                                             Malapterurus oguensis
                                             Malapterurus shirensis
                                             Malapterurus tanganyikaensis
                                             Malapterurus tanoensis
                                             Malapterurus teugelsi
                                     Paradoxoglanis
                                             Paradoxoglanis caudivittatus
                                             Paradoxoglanis cryptus
                                             Paradoxoglanis parvus