Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Cyclosquamata
                    Aulopiformes
                      Alepisauroidei
                            Paralepididae
                                   [Lestidiini]
                                   [Paralepidinae]
                                   [Paralepidini]
                                   [Sudinae]
                                   [Anotopteridae]
                                   [Paralepidae]
                                     Anotopterus
                                             Anotopterus nikparini
                                             Anotopterus pharao
                                             Anotopterus vorax
                                     Arctozenus
                                             Arctozenus risso
                                                   [Arctozenus rissoi]
                                                   [Notolepis coruscans]
                                                   [Notolepis risso]
                                                   [Notolepis rissoi]
                                                   [Paralepis coruscans]
                                                   [Paralepis risso]
                                                   [Paralepis rissoi]
                                               Arctozenus risso kroyeri
                                               Arctozenus risso risso
                                     Dolichosudis
                                             Dolichosudis fuliginosa
                                     Lestidiops
                                             Lestidiops affinis
                                                   [Paralepis affinis]
                                             Lestidiops bathyopteryx
                                             Lestidiops cadenati
                                             Lestidiops distans
                                             Lestidiops extrema
                                                   [Lestidium extremum]
                                             Lestidiops gracilis
                                                   [Lestidium gracile]
                                             Lestidiops indopacifica
                                                   [Lestidium indopacificum]
                                             Lestidiops jayakari
                                                   [Sudis jayakari]
                                               Lestidiops jayakari jayakari
                                                     [Paralepis pseudosphyraenoides danae]
                                               Lestidiops jayakari pseudosphyraenoides
                                                     [Paralepis pseudosphyraenoides]
                                             Lestidiops mirabilis
                                                   [Paralepis mirabilis]
                                             Lestidiops neles
                                             Lestidiops pacificus
                                             Lestidiops ringens
                                                   [Lestidium ringens]
                                             Lestidiops similis
                                                   [Paralepis similis]
                                             Lestidiops sphyraenopsis
                                             Lestidiops sphyrenoides
                                                   [Paralepis sphyrenoides]
                                     Lestidium
                                             Lestidium atlanticum
                                             Lestidium bigelowi
                                             Lestidium nudum
                                             Lestidium prolixum
                                             Lestidium speciosum
                                     Lestrolepis
                                             Lestrolepis intermedia
                                                   [Paralepis intermedius]
                                             Lestrolepis japonica
                                                   [Lestidium japonicum]
                                             Lestrolepis luetkeni
                                                   [Paralepis luetkeni]
                                             Lestrolepis pofi
                                     Macroparalepis
                                           [Longisudis]
                                             Macroparalepis affinis
                                                   [Macroparalepis affine]
                                             Macroparalepis brevis
                                             Macroparalepis danae
                                             Macroparalepis macrogeneion
                                             Macroparalepis nigra
                                                   [Longisudis nigra]
                                     Magnisudis
                                             Magnisudis atlantica
                                                   [Paralepis atlantica]
                                                   [Paralepis atlanticus]
                                             Magnisudis indica
                                                   [Paralepis brevis indicus]
                                             Magnisudis prionosa
                                                   [Paralepis atlanticus prionosa]
                                     Notolepis
                                           [Notolepsis]
                                             Notolepis annulata
                                             Notolepis coatsi
                                     Paralepis
                                             Paralepis brevirostris
                                                   [Lestidium speciosum brevirostris]
                                                   [Paralepis harryi]
                                             Paralepis brevis
                                             Paralepis coregonoides
                                                   [Arctozenus borealis]
                                               Paralepis coregonoides borealis
                                               Paralepis coregonoides coregonoides
                                             Paralepis elongata
                                                   [Stemonosudis elongatus]
                                             Paralepis pseudosphyraenoides
                                             Paralepis speciosa
                                     Stemonosudis
                                             Stemonosudis bullisi
                                             Stemonosudis distans
                                                   [Macroparalepis distans]
                                             Stemonosudis elegans
                                                   [Macroparalepis elegans]
                                             Stemonosudis gracilis
                                                   [Macroparalepis gracilis]
                                             Stemonosudis intermedia
                                             Stemonosudis macrura
                                                   [Macroparalepis macrurus]
                                             Stemonosudis miscella
                                             Stemonosudis molesta
                                                   [Macroparalepis molestus]
                                             Stemonosudis rothschildi
                                             Stemonosudis siliquiventer
                                     Sudis
                                             Sudis atrox
                                             Sudis hyalina
                                     Uncisudis
                                           [Pontosudis]
                                             Uncisudis advena
                                                   [Pontosudis advena]
                                             Uncisudis longirostra
                                                   [Uncisudis denticulata]
                                                   [Uncisudis longirostris]
                                             Uncisudis quadrimaculata