Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Acanthopterygii
                    Scorpaeniformes
                           [Dactylopteriformes]
                      Scorpaenoidei
                             [Congiopodoidei]
                            Scorpaenidae
                                   [Neosebastinae]
                                   [Parascorpaena armata]
                                   [Pteroinae]
                                   [Pteroninae]
                                   [Scorpaeninae]
                                   [Sebastinae]
                                   [Sebastolobinae]
                                   [Tetraroginae]
                                   [Sebastidae]
                                   [Setarchidae]
                                   [Synancejidae]
                                     Ablabys
                                           [Amblyapistus]
                                             Ablabys binotatus
                                                   [Amblyapistus binotata]
                                             Ablabys macracanthus
                                                   [Amblyapistus macracanthus]
                                             Ablabys taenianotus
                                                   [Amblyapistus taenianotus]
                                                   [Amblyapistus taenionotus]
                                                   [Apistus taenianotus]
                                     Adelosebastes
                                             Adelosebastes latens
                                     Apistops
                                             Apistops caloundra
                                                   [Apistus caloundra]
                                     Apistus
                                           [Hypodites]
                                           [Hypodytes]
                                             Apistus carinatus
                                     Aploactis
                                             Aploactis aspera
                                     Brachypterois
                                             Brachypterois serrulata
                                     Cheroscorpaena
                                             Cheroscorpaena tridactyla
                                     Choridactylus
                                             Choridactylus multibarbus
                                             Choridactylus natalensis
                                             Choridactylus striatus
                                     Cottapistus
                                             Cottapistus cottoides
                                                   [Liocranium scorpio]
                                                   [Paracentropogon scorpio]
                                     Dampierosa
                                             Dampierosa daruma
                                     Dendrochirus
                                             Dendrochirus barberi
                                                   [Pterois barberi]
                                             Dendrochirus bellus
                                             Dendrochirus biocellatus
                                             Dendrochirus brachypterus
                                                   [Brachirus brachypterus]
                                                   [Pterois brachyptera]
                                             Dendrochirus zebra
                                     Ebosia
                                             Ebosia bleekeri
                                             Ebosia falcata
                                     Ectreposebastes
                                             Ectreposebastes imus
                                             Ectreposebastes niger
                                     Erosa
                                             Erosa erosa
                                     Glyptauchen
                                             Glyptauchen panduratus
                                     Gymnapistes
                                             Gymnapistes marmoratus
                                     Helicolenus
                                             Helicolenus alporti
                                             Helicolenus avius
                                             Helicolenus barathri
                                             Helicolenus dactylopterus
                                                   [Helicolenus dactylopterus dactylopterus]
                                                   [Helicolenus maculatus]
                                                   [Helicolenus maderensis]
                                                   [Sebastes maculatus]
                                             Helicolenus fedorovi
                                             Helicolenus hilgendorfii
                                             Helicolenus lahillei
                                                   [Helicolenus dactylopterus lahillei]
                                             Helicolenus lengerichi
                                             Helicolenus mouchezi
                                             Helicolenus percoides
                                     Hipposcorpaena
                                             Hipposcorpaena filamentosus
                                     Hoplosebastes
                                             Hoplosebastes armatus
                                     Hozukius
                                             Hozukius emblemarius
                                             Hozukius guyotensis
                                     Idiastion
                                             Idiastion kyphos
                                             Idiastion pacificum
                                     Inimicus
                                           [Pelor]
                                             Inimicus brachyrhynchus
                                             Inimicus caledonicus
                                                   [Inimicus barbatus]
                                                   [Pelor barbatus]
                                             Inimicus cuvieri
                                             Inimicus didactylus
                                             Inimicus filamentosus
                                             Inimicus gruzovi
                                             Inimicus japonicus
                                             Inimicus joubini
                                             Inimicus sinensis
                                             Inimicus smirnovi
                                     Iracundus
                                             Iracundus signifer
                                     Kantapus
                                     Leptosynanceia
                                             Leptosynanceia asteroblepa
                                     Liocranium
                                             Liocranium praepositum
                                     Lioscorpius
                                             Lioscorpius longiceps
                                             Lioscorpius trifasciatus
                                     Maxillicosta
                                             Maxillicosta lopholepis
                                             Maxillicosta raoulensis
                                             Maxillicosta reticulata
                                             Maxillicosta scabriceps
                                                   [Neosebastes scabriceps]
                                             Maxillicosta whitleyi
                                     Minous
                                             Minous andriashevi
                                             Minous coccineus
                                                   [Minous superciliosus]
                                             Minous dempsterae
                                             Minous inermis
                                             Minous longimanus
                                             Minous monodactylus
                                             Minous pictus
                                             Minous pusillus
                                             Minous quincarinatus
                                             Minous trachycephalus
                                             Minous usachevi
                                             Minous versicolor
                                     Neocentropogon
                                             Neocentropogon aeglefinus
                                                   [Neocentropogon aeglefinis]
                                             Neocentropogon affinis
                                             Neocentropogon japonicus
                                             Neocentropogon mesedai
                                             Neocentropogon profundus
                                             Neocentropogon trimaculatus
                                     Neomerinthe
                                             Neomerinthe amplisquamiceps
                                                   [Sebastapistes amplisquamiceps]
                                             Neomerinthe bathyperimensis
                                             Neomerinthe bauchotae
                                             Neomerinthe beanorum
                                             Neomerinthe folgori
                                             Neomerinthe hemingwayi
                                             Neomerinthe megalepis
                                             Neomerinthe pallidimacula
                                             Neomerinthe procurva
                                             Neomerinthe rotunda
                                             Neomerinthe rufescens
                                                   [Helicolenus rufescens]
                                     Neoscorpaena
                                             Neoscorpaena nielseni
                                     Neosebastes
                                             Neosebastes bougainvillii
                                             Neosebastes capricornis
                                             Neosebastes entaxis
                                             Neosebastes incisipinnis
                                             Neosebastes johnsoni
                                             Neosebastes longirostris
                                             Neosebastes multisquamus
                                             Neosebastes nigropunctatus
                                             Neosebastes occidentalis
                                             Neosebastes pandus
                                             Neosebastes scorpaenoides
                                             Neosebastes thetidis
                                     Neovespicula
                                             Neovespicula depressifrons
                                     Notesthes
                                             Notesthes robusta
                                     Ocosia
                                             Ocosia apia
                                             Ocosia fasciata
                                             Ocosia possi
                                             Ocosia ramaraoi
                                             Ocosia spinosa
                                             Ocosia vespa
                                             Ocosia zaspilota
                                     Paracentropogon
                                             Paracentropogon longispinis
                                             Paracentropogon rubripinnis
                                                   [Hypodites rubripinnis]
                                                   [Hypodytes rubripinnis]
                                             Paracentropogon vespa
                                             Paracentropogon zonatus
                                     Paranescodes
                                     Parapterois
                                             Parapterois heterura
                                                   [Parapterois heterurus]
                                             Parapterois macrura
                                                   [Pterois macrura]
                                                   [Pterois macrurus]
                                     Parascorpaena
                                             Parascorpaena aurita
                                             Parascorpaena bandanensis
                                                   [Scorpaena bandanensis]
                                             Parascorpaena maculipinnis
                                             Parascorpaena mcadamsi
                                             Parascorpaena mossambica
                                             Parascorpaena picta
                                             Parascorpaena bleekeri
                                             Parascorpaena erostris
                                     Phenacoscorpius
                                             Phenacoscorpius adenensis
                                             Phenacoscorpius eschmeyeri
                                             Phenacoscorpius megalops
                                             Phenacoscorpius nebris
                                     Plectrogenium
                                             Plectrogenium barsukovi
                                             Plectrogenium nanum
                                     Pogonoscorpius
                                             Pogonoscorpius sechellensis
                                     Pontinus
                                           [Merinthe]
                                             Pontinus accraensis
                                             Pontinus castor
                                                   [Neomerinthe pollux]
                                                   [Pontinus microlepis]
                                                   [Pontinus pollux]
                                             Pontinus clemensi
                                             Pontinus corallinus
                                             Pontinus dubius
                                             Pontinus furcirhinus
                                             Pontinus helena
                                             Pontinus hexanema
                                             Pontinus kuhlii
                                             Pontinus leda
                                             Pontinus longispinis
                                             Pontinus macrocephalus
                                                   [Merinthe macrocephala]
                                                   [Pontinus macrocephala]
                                                   [Pontinus spilistius]
                                                   [Sebastes macrocephalus]
                                             Pontinus nematophthalmus
                                                   [Pontinus macrolepis]
                                             Pontinus nigerimum
                                             Pontinus nigropunctatus
                                             Pontinus rathbuni
                                             Pontinus rhodochrous
                                             Pontinus sierra
                                             Pontinus strigatus
                                             Pontinus tentacularis
                                             Pontinus vaughani
                                     Pseudosynanceia
                                             Pseudosynanceia melanostigma
                                     Pseudovespicula
                                             Pseudovespicula dracaena
                                                   [Apistus dracaena]
                                                   [Gymnapistes dracaena]
                                     Pteroidichthys
                                             Pteroidichthys amboinensis
                                             Pteroidichthys godfreyi
                                                   [Rhinopias godfreyi]
                                     Pterois
                                           [Pteropterus]
                                             Pterois antennata
                                                   [Pteropterus antennatus]
                                             Pterois brevipectoralis
                                             Pterois kodipungi
                                             Pterois lunulata
                                             Pterois miles
                                                   [Brachirus miles]
                                                   [Scorpaena miles]
                                             Pterois mombasae
                                             Pterois radiata
                                                   [Pteropterus radiatus]
                                             Pterois russelii
                                                   [Pterois russellii]
                                             Pterois sphex
                                             Pterois volitans
                                                   [Brachirus zebra]
                                                   [Scorpaena volitans]
                                     Pteropelor
                                             Pteropelor noronhai
                                     Rhinopias
                                           [Peloropsis]
                                             Rhinopias aphanes
                                             Rhinopias argoliba
                                             Rhinopias cea
                                             Rhinopias eschmeyeri
                                             Rhinopias frondosa
                                                   [Peloropsis frondosus]
                                                   [Scorpaena frondosa]
                                             Rhinopias xenops
                                                   [Peloropsis xenops]
                                     Richardsonichthys
                                             Richardsonichthys leucogaster
                                     Scorpaena
                                             Scorpaena afuerae
                                             Scorpaena agassizii
                                                   [Scorpaena agassizi]
                                             Scorpaena albifimbria
                                             Scorpaena angolensis
                                             Scorpaena annobonae
                                             Scorpaena ascensionis
                                             Scorpaena azorica
                                             Scorpaena bergii
                                                   [Scorpaena bergi]
                                             Scorpaena brachyptera
                                             Scorpaena brasiliensis
                                             Scorpaena bulacephala
                                             Scorpaena calcarata
                                             Scorpaena canariensis
                                             Scorpaena cardinalis
                                             Scorpaena cocosensis
                                             Scorpaena colorata
                                             Scorpaena cookii
                                             Scorpaena dispar
                                             Scorpaena elachys
                                             Scorpaena elongata
                                             Scorpaena fernandeziana
                                             Scorpaena gibbifrons
                                             Scorpaena grandicornis
                                             Scorpaena grandisquamis
                                             Scorpaena guttata
                                             Scorpaena hatizyoensis
                                             Scorpaena hemilepidota
                                             Scorpaena histrio
                                             Scorpaena inermis
                                             Scorpaena isthmensis
                                             Scorpaena izensis
                                             Scorpaena lacrimata
                                             Scorpaena laevis
                                             Scorpaena loppei
                                             Scorpaena maderensis
                                             Scorpaena melasma
                                             Scorpaena mellissii
                                             Scorpaena miostoma
                                             Scorpaena moultoni
                                             Scorpaena mystes
                                             Scorpaena neglecta
                                             Scorpaena normani
                                             Scorpaena notata
                                             Scorpaena onaria
                                             Scorpaena orgila
                                             Scorpaena papillosa
                                                   [Helicolenus papillosus]
                                                   [Scorpaena cruenta]
                                                   [Synanceia papillosus]
                                             Scorpaena pascuensis
                                             Scorpaena pele
                                             Scorpaena petricola
                                             Scorpaena plumieri
                                             Scorpaena porcus
                                             Scorpaena russula
                                             Scorpaena scrofa
                                                   [Scorpaena natalensis]
                                             Scorpaena sonorae
                                             Scorpaena stephanica
                                             Scorpaena sumptuosa
                                             Scorpaena thomsoni
                                             Scorpaena tierrae
                                             Scorpaena uncinata
                                     Scorpaenodes
                                           [Hypomacrus]
                                           [Parascorpaenodes]
                                           [Paronescodes]
                                             Scorpaenodes africanus
                                             Scorpaenodes albaiensis
                                                   [Hypomacrus africanus]
                                             Scorpaenodes arenai
                                             Scorpaenodes caribbaeus
                                             Scorpaenodes corallinus
                                             Scorpaenodes elongatus
                                             Scorpaenodes englerti
                                             Scorpaenodes guamensis
                                                   [Scorpaenodes quamensis]
                                             Scorpaenodes hirsutus
                                                   [Parascorpaenodes hirsutus]
                                             Scorpaenodes immaculatus
                                             Scorpaenodes insularis
                                             Scorpaenodes investigatoris
                                             Scorpaenodes kelloggi
                                             Scorpaenodes littoralis
                                             Scorpaenodes minor
                                                   [Hypomacrus minor]
                                             Scorpaenodes muciparus
                                             Scorpaenodes parvipinnis
                                                   [Paranescodes asperrimus]
                                             Scorpaenodes quadrispinosus
                                             Scorpaenodes scaber
                                             Scorpaenodes smithi
                                             Scorpaenodes steenei
                                             Scorpaenodes steinitzi
                                             Scorpaenodes tredecimspinosus
                                                   [Scorpaena tredecimspinosa]
                                                   [Scorpaena tridecimspinosa]
                                             Scorpaenodes tribulosus
                                             Scorpaenodes varipinnis
                                             Scorpaenodes xyris
                                     Scorpaenopsis
                                           [Dendroscorpaena]
                                             Scorpaenopsis altirostris
                                             Scorpaenopsis barbata
                                             Scorpaenopsis brevifrons
                                             Scorpaenopsis cacopsis
                                             Scorpaenopsis cirrosa
                                                   [Scorpaenopsis cirrhosa]
                                                   [Scorpaenopsis leonina]
                                             Scorpaenopsis cotticeps
                                                   [Scorpaena iop]
                                                   [Scorpaenopsis simulata]
                                             Scorpaenopsis diabolus
                                             Scorpaenopsis eschmeyeri
                                             Scorpaenopsis furneauxi
                                             Scorpaenopsis gibbosa
                                             Scorpaenopsis gilchristi
                                                   [Dendroscorpaena gilchristi]
                                             Scorpaenopsis insperatus
                                             Scorpaenopsis lactomaculata
                                             Scorpaenopsis longispina
                                             Scorpaenopsis macrochir
                                             Scorpaenopsis neglecta
                                             Scorpaenopsis obtusa
                                             Scorpaenopsis orientalis
                                             Scorpaenopsis oxycephala
                                             Scorpaenopsis papuensis
                                             Scorpaenopsis pluralis
                                             Scorpaenopsis possi
                                             Scorpaenopsis pusilla
                                             Scorpaenopsis ramaraoi
                                             Scorpaenopsis venosa
                                                   [Scorpaena durbanensis]
                                                   [Scorpaena novaeguineae]
                                                   [Scorpaena rosea]
                                                   [Scorpaena venosa]
                                                   [Scorpaenopsis novae-guineae]
                                                   [Scorpaenopsis palmeri]
                                                   [Scorpaenopsis rosea]
                                             Scorpaenopsis vittapinna
                                     Sebastapistes
                                             Sebastapistes ballieui
                                                   [Scorpaena ballieui]
                                                   [Sebastapistes corallicola]
                                             Sebastapistes coniorta
                                                   [Scorpaena coniorta]
                                             Sebastapistes cyanostigma
                                                   [Sebastapistes albobrunnea]
                                             Sebastapistes fowleri
                                                   [Scorpaenopsis fowleri]
                                             Sebastapistes galactacma
                                                   [Scorpaena galactacma]
                                             Sebastapistes mauritiana
                                             Sebastapistes strongia
                                                   [Kantapus oglinus]
                                                   [Phenacoscorpius nebulosus]
                                                   [Scorpaena bynoensis]
                                                   [Scorpaena kowiensis]
                                                   [Scorpaena tristis]
                                                   [Sebastapistes bynoensis]
                                                   [Sebastapistes kowiensis]
                                                   [Sebastapistes nuchalis]
                                                   [Sebastapistes oglinus]
                                                   [Sebastapistes tristis]
                                             Sebastapistes tinkhami
                                     Sebastes
                                           [Pteropodus]
                                           [Sebastichthys]
                                           [Sebastodes]
                                           [Sebastomus]
                                             Sebastes aleutianus
                                                   [Sebastes kawaradae]
                                             Sebastes alutus
                                             Sebastes atrovirens
                                                   [Sebastes atrorubens]
                                                   [Sebastodes atrorubens]
                                             Sebastes auriculatus
                                             Sebastes aurora
                                             Sebastes babcocki
                                             Sebastes baramenuke
                                             Sebastes borealis
                                             Sebastes brevispinis
                                                   [Sebastes brevispinus]
                                             Sebastes capensis
                                                   [Scorpaena capensis]
                                                   [Sebastes chamaco]
                                                   [Sebastichthys capensis]
                                             Sebastes carnatus
                                             Sebastes caurinus
                                                   [Sebastes vexillaris]
                                             Sebastes cheni
                                             Sebastes chlorostictus
                                             Sebastes chrysomelas
                                             Sebastes ciliatus
                                             Sebastes constellatus
                                             Sebastes cortezi
                                             Sebastes crameri
                                                   [Sebastes cramei]
                                             Sebastes dallii
                                                   [Sebastes dalli]
                                             Sebastes diploproa
                                             Sebastes elongatus
                                             Sebastes emphaeus
                                             Sebastes ensifer
                                             Sebastes entomelas
                                             Sebastes eos
                                             Sebastes exsul
                                             Sebastes fasciatus
                                             Sebastes flavidus
                                             Sebastes fuscescens
                                             Sebastes gilli
                                             Sebastes glaucus
                                             Sebastes goodei
                                             Sebastes helvomaculatus
                                                   [Sebastes rhodochloris]
                                                   [Sebastichthys rhodochloris]
                                             Sebastes hopkinsi
                                             Sebastes hubbsi
                                             Sebastes ijimae
                                             Sebastes inermis
                                             Sebastes iracundus
                                                   [Sebastes flammeus]
                                             Sebastes itinus
                                             Sebastes jordani
                                             Sebastes joyneri
                                             Sebastes kiyomatsui
                                             Sebastes koreanus
                                             Sebastes lentiginosus
                                             Sebastes levis
                                             Sebastes longispinis
                                             Sebastes macdonaldi
                                             Sebastes maliger
                                             Sebastes marinus
                                             Sebastes matsubarae
                                             Sebastes melanops
                                             Sebastes melanosema
                                             Sebastes melanostomus
                                             Sebastes mentella
                                             Sebastes miniatus
                                             Sebastes minor
                                             Sebastes moseri
                                             Sebastes mystinus
                                             Sebastes nebulosus
                                             Sebastes nigrocinctus
                                             Sebastes nivosus
                                             Sebastes norvegicus
                                             Sebastes notius
                                             Sebastes oblongus
                                             Sebastes oculatus
                                             Sebastes ovalis
                                             Sebastes owstoni
                                             Sebastes pachycephalus
                                             Sebastes paucispinis
                                                   [Sebastes paucispinus]
                                             Sebastes peduncularis
                                             Sebastes phillipsi
                                             Sebastes pinniger
                                             Sebastes polyspinis
                                             Sebastes proriger
                                             Sebastes rastrelliger
                                             Sebastes reedi
                                             Sebastes rosaceus
                                             Sebastes rosenblatti
                                             Sebastes ruberrimus
                                                   [Sebastes ruber]
                                             Sebastes rubrivinctus
                                             Sebastes rufinanus
                                             Sebastes rufus
                                             Sebastes saxicola
                                             Sebastes schlegelii
                                             Sebastes scythropus
                                             Sebastes semicinctus
                                             Sebastes serranoides
                                             Sebastes serriceps
                                             Sebastes simulator
                                             Sebastes sinensis
                                             Sebastes spinorbis
                                             Sebastes steindachneri
                                             Sebastes taczanowskii
                                             Sebastes thompsoni
                                             Sebastes trivittatus
                                             Sebastes umbrosus
                                             Sebastes variabilis
                                             Sebastes variegatus
                                             Sebastes varispinis
                                             Sebastes ventricosus
                                             Sebastes viviparus
                                             Sebastes vulpes
                                             Sebastes wakiyai
                                             Sebastes wilsoni
                                             Sebastes zacentrus
                                             Sebastes zonatus
                                     Sebastiscus
                                             Sebastiscus albofasciatus
                                             Sebastiscus marmoratus
                                             Sebastiscus tertius
                                     Sebastolobus
                                             Sebastolobus alascanus
                                             Sebastolobus altivelis
                                             Sebastolobus macrochir
                                     Setarches
                                           [Scorpaenopsella armata]
                                           [Scorpaenopsella]
                                             Setarches guentheri
                                                   [Setarches guntheri]
                                             Setarches longimanus
                                     Snyderina
                                             Snyderina guentheri
                                             Snyderina yamanokami
                                     Synanceia
                                           [Synanceja]
                                             Synanceia alula
                                             Synanceia horrida
                                                   [Synanceia trachynis]
                                                   [Synanceja horrida]
                                                   [Synanceja trachynis]
                                             Synanceia nana
                                             Synanceia platyrhyncha
                                             Synanceia verrucosa
                                                   [Synanceja verrucosa]
                                     Taenianotus
                                             Taenianotus triacanthus
                                     Tetraroge
                                             Tetraroge barbata
                                             Tetraroge niger
                                                   [Apistus niger]
                                                   [Gymnapistes niger]
                                     Thysanichthys
                                             Thysanichthys crossotus
                                             Thysanichthys evides
                                     Trachicephalus
                                           [Polycaulus]
                                             Trachicephalus uranoscopus
                                                   [Polycaulus uranoscopus]
                                     Trachyscorpia
                                             Trachyscorpia cristulata
                                             Trachyscorpia eschmeyeri
                                                   [Trachyscorpia capensis]
                                     Ursinoscorpaenopsis
                                             Ursinoscorpaenopsis kitai
                                     Vespicula
                                             Vespicula cypho
                                             Vespicula trachinoides
                                                   [Vespicula bottae]
                                             Vespicula zollingeri