Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Acanthopterygii
                    Perciformes
                           [Channiformes]
                      Blennioidei
                            Tripterygiidae
                                     Acanthanectes
                                             Acanthanectes hystrix
                                             Acanthanectes rufus
                                     Apopterygion
                                             Apopterygion alta
                                             Apopterygion oculus
                                     Axoclinus
                                             Axoclinus cocoensis
                                             Axoclinus lucillae
                                             Axoclinus multicinctus
                                             Axoclinus nigricaudus
                                             Axoclinus rubinoffi
                                             Axoclinus storeyae
                                     Bellapiscis
                                             Bellapiscis lesleyae
                                             Bellapiscis medius
                                                   [Helcogramma medium]
                                                   [Helogramma medium]
                                     Blennodon
                                             Blennodon dorsale
                                     Brachynectes
                                             Brachynectes fasciatus
                                     Ceratobregma
                                             Ceratobregma acanthops
                                             Ceratobregma helenae
                                     Cremnochorites
                                             Cremnochorites capensis
                                                   [Gillias capensis]
                                     Crocodilichthys
                                             Crocodilichthys gracilis
                                     Cryptichthys
                                             Cryptichthys jojettae
                                     Enneanectes
                                           [Gillias]
                                             Enneanectes altivelis
                                             Enneanectes atrorus
                                             Enneanectes boehlkei
                                             Enneanectes carminalis
                                             Enneanectes jordani
                                             Enneanectes pectoralis
                                             Enneanectes reticulatus
                                             Enneanectes smithi
                                     Enneapterygius
                                             Enneapterygius abeli
                                             Enneapterygius atriceps
                                                   [Tripterygion atriceps]
                                                   [Tripterygium atriceps]
                                             Enneapterygius atrogulare
                                                   [Tripterygion annulatum]
                                                   [Tripterygion atrogulare]
                                             Enneapterygius bahasa
                                             Enneapterygius clea
                                             Enneapterygius destai
                                             Enneapterygius elegans
                                             Enneapterygius etheostoma
                                                   [Tripterygion etheostoma]
                                             Enneapterygius fasciatus
                                             Enneapterygius flavoccipitis
                                             Enneapterygius fuscoventer
                                             Enneapterygius gracilis
                                             Enneapterygius hemimelas
                                                   [Tripterygion hemimelas]
                                             Enneapterygius hollemani
                                             Enneapterygius howensis
                                             Enneapterygius kermadecensis
                                             Enneapterygius larsonae
                                             Enneapterygius melanospilus
                                             Enneapterygius minutus
                                             Enneapterygius mirabilis
                                             Enneapterygius miyakensis
                                             Enneapterygius namarrgon
                                             Enneapterygius nanus
                                                   [Tripterygion nanus]
                                             Enneapterygius nasimae
                                             Enneapterygius niger
                                             Enneapterygius nigricauda
                                             Enneapterygius obscurus
                                             Enneapterygius ornatus
                                             Enneapterygius pallidoserialis
                                             Enneapterygius paucifasciatus
                                             Enneapterygius philippinus
                                             Enneapterygius pusillus
                                             Enneapterygius pyramis
                                             Enneapterygius randalli
                                             Enneapterygius rhabdotus
                                             Enneapterygius rhothion
                                             Enneapterygius rubicauda
                                             Enneapterygius rufopileus
                                             Enneapterygius signicauda
                                             Enneapterygius similis
                                             Enneapterygius triserialis
                                             Enneapterygius trisignatus
                                             Enneapterygius tutuilae
                                             Enneapterygius unimaculatus
                                             Enneapterygius ventermaculus
                                             Enneapterygius vexillarius
                                             Enneapterygius williamsi
                                             Enneapterygius ziegleri
                                     Forsterygion
                                             Forsterygion bathytaton
                                             Forsterygion flavonigrum
                                             Forsterygion lapillum
                                             Forsterygion malcolmi
                                             Forsterygion profundum
                                             Forsterygion varium
                                                   [Tripterygion varium]
                                     Gilloblennius
                                             Gilloblennius abditus
                                             Gilloblennius tripennis
                                                   [Tripterygion tripenne]
                                     Grahamina
                                             Grahamina capito
                                             Grahamina gymnota
                                             Grahamina nigripenne
                                     Helcogramma
                                           [Helogramma]
                                             Helcogramma albimacula
                                             Helcogramma aquilum
                                             Helcogramma billi
                                             Helcogramma capidatum
                                                   [Helcogramma capidata]
                                             Helcogramma cerasina
                                             Helcogramma chica
                                             Helcogramma decurrens
                                             Helcogramma desa
                                             Helcogramma ellioti
                                             Helcogramma fuscipectoris
                                             Helcogramma fuscopinna
                                             Helcogramma gymnauchen
                                             Helcogramma hudsoni
                                             Helcogramma inclinata
                                             Helcogramma kranos
                                             Helcogramma lacuna
                                             Helcogramma larvata
                                             Helcogramma maldivensis
                                             Helcogramma nesion
                                             Helcogramma nigra
                                             Helcogramma novaecaledoniae
                                             Helcogramma obtusirostre
                                                   [Enneapterygius obtusirostre]
                                             Helcogramma randalli
                                             Helcogramma rhinoceros
                                             Helcogramma solorensis
                                             Helcogramma springeri
                                             Helcogramma steinitzi
                                             Helcogramma striatum
                                                   [Helcogramma striata]
                                             Helcogramma trigloides
                                             Helcogramma vulcana
                                     Helcogrammoides
                                             Helcogrammoides antarcticus
                                             Helcogrammoides chilensis
                                             Helcogrammoides cunninghami
                                     Karalepis
                                             Karalepis stewarti
                                     Lepidoblennius
                                             Lepidoblennius haplodactylus
                                                   [Lepidoblennius geminatus]
                                             Lepidoblennius marmoratus
                                     Lepidonectes
                                             Lepidonectes bimaculata
                                             Lepidonectes clarkhubbsi
                                             Lepidonectes corallicola
                                     Norfolkia
                                             Norfolkia brachylepis
                                                   [Tripterygion brachylepis]
                                             Norfolkia leeuwin
                                             Norfolkia squamiceps
                                             Norfolkia thomasi
                                     Notoclinops
                                             Notoclinops caerulepunctus
                                             Notoclinops segmentatus
                                                   [Tripterygion bucknilli]
                                             Notoclinops yaldwyni
                                     Notoclinus
                                             Notoclinus compressus
                                     Obliquichthys
                                             Obliquichthys maryannae
                                     Ruanoho
                                             Ruanoho decemdigitatus
                                     Springerichthys
                                             Springerichthys bapturus
                                             Springerichthys kulbickii
                                     Trianectes
                                             Trianectes bucephalus
                                     Trinorfolkia
                                             Trinorfolkia clarkei
                                             Trinorfolkia cristata
                                             Trinorfolkia incisa
                              Tripterygiinae
                                     Tripterygion
                                             Tripterygion delaisi
                                             Tripterygion melanurus
                                                   [Tripterygion minor]
                                             Tripterygion tripteronotus
                                     Tripterygium
                                     Ucla
                                             Ucla bolini
                                             Ucla xenogrammus